Chưa biết cụ thê mâu thuẫn ra sao nhưng táng thế này thì nát mặt rồiChưa biết cụ thê mâu thuẫn ra sao nhưng táng thế này thì nát mặt rồi

Quả này về thế nào cũng được đi làm vài cái răng mới cũng nên.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét