Kiệt tác nhân tài Thiên Phú, quá tuyệt vời...Một chàng trai đầy nghị lực, vượt lên số phận để thực hiện niềm đam mê của mình.

#changtrainghiluc #vuotlenchinhminh #changtraivetranh #nghilucphithuong #quydaophatngaynaysuutam


Thật sự rất khâm phục ý chí của bạn nhỏ này.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét