Tai nạn xấp 3 tại Bắc Quang - Hà GiangTai nạn xấp 3 tại Bắc Quang - Hà Giang

Vào đúng bánh xe dê đi 1 đoạn nhìn còn thấy cái xe kênh lên 1 phạt thì biết là lành ít giữ nhiều rồi :(. Qua nga tư mà cứ phi như ăn cướp như thế để làm cái  gì không biết.


Qua ngã 3 ngã 4 thì làm ơn nhẹ tay ga lại giùm cái các bác ưi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét