Updata quá trình thiết lập trạng thái bình thường mới ở Hội An


𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 “𝐐𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 “ 𝐨̛̉ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧

Có thể nói ở VN thì Hội An là 1 trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. Hiện tại có rất nhiều quán trong phố cổ đã đóng cửa, chưa mở lại hoặc thay đổi thời gian mở cửa. Mình update tại đây để hè này có bạn nào vào HA chơi thì có thể tiện theo dõi 

(𝐿𝑖𝑠𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑐𝑜̂̉)

1. 𝙏𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙘𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙪𝙩 𝙩𝙚𝙖 𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚 - 131 Trần Phú ( hoạt động lại bình thường)

2. 𝘾𝙤𝙘𝙤𝙗𝙖𝙣𝙖 - 16 Nguyễn Thái Học ( chỉ mở cửa cuối tuần từ thứ 5 - CN )


3. 𝙏𝙝𝙚 𝙗𝙧𝙞𝙙 𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚 𝙃𝙤𝙞 𝘼𝙣 -7 Công Nữ Ngọc Hoa ( chưa trở lại thời gian hoạt động bình thường)

4. 𝘾𝙝𝙪 𝘾𝙝𝙪 𝙩𝙚𝙖 & 𝙘𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 - 74 Trần Phú ( chưa trở lại thời gian hoạt động bình thường)

5. 𝙏𝙝𝙚 𝙘𝙝𝙚𝙛 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙪𝙧𝙖𝙣𝙩 & 𝙘𝙖𝙛𝙚 - 166 Trần Phú (hoạt động lại bình thường)6. 𝙁𝙖𝙞𝙛𝙤 𝙘𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 - 130 Trần Phú ( hoạt động lại bình thường)
7. 𝘼𝙫𝙤𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙈𝙖𝙣𝙜𝙤 - chuyển tới địa điểm mới : 98 Trần Hưng Đạo (hoạt động lại bình thường)

8. 𝙏𝙝𝙚 𝙚𝙨𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 - 28/2 Trần Hưng Đạo (hoạt động lại bình thường)

9. 𝙏𝙝𝙚 𝙃𝙞𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 - 321 Nguyễn Duy Hiệu (hoạt động lại bình thường)

10. 𝙈𝙞𝙖 𝙘𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 - 20 Phân Bội Châu (hoạt động lại bình thường)


11. 92 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 - 92 Trần Phú (hoạt động lại bình thường)

12. 𝙌𝙪𝙖́𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙏𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙏𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙓𝙪𝙖̂𝙣 - 728 Hai Bà Trưng ( hoạt động lại bình thường)

13.𝘾𝙖𝙢 𝙘𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 & 𝙢𝙤𝙧𝙚 - 45 Đào Duy Từ (hoạt động lại bình thường)

14. 𝘾𝙤𝙘𝙤𝙗𝙤𝙭 - 94 Lê Lợi (các chi nhánh còn lại đều chưa mở cửa )

15. 𝙃𝙤̣̂𝙞 𝘼𝙣 𝙍𝙤𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧𝙮 - 117 Nguyễn Thái Học ( các chi nhánh còn lại đều chưa mở cửa)


16. 𝘽𝙤𝙪𝙡𝙚𝙫𝙖𝙧𝙙 𝙜𝙚𝙡𝙖𝙩𝙤 &𝙘𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 - 5 Châu Thượng Văn (các chi nhánh còn lại đều chưa mở cửa)
𝗡𝗼𝘁𝗲 : 𝗛𝗮̂̀𝘂 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗰𝗮́𝗰 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗛𝗼̣𝗰 ( 𝗧𝗮𝗺 𝗧𝗮𝗺 𝗰𝗮𝗳𝗲, 𝗗𝘂 𝗧𝗵𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻...) đ𝗲̂̀𝘂 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗵𝗼𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝗹𝗮̣𝗶

𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼̂́ 𝗾𝘂𝗮́𝗻 đ𝗮̃ đ𝗼́𝗻𝗴 𝗰𝘂̛̉𝗮 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 : 𝗤𝘂𝗲̂ 𝘁𝗮, 𝗧𝗵𝗲 𝗵𝗮𝗳𝗹, 𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗮𝗳𝗲...

Vì hiện mình sống ở HA nên bạn muốn hỏi thêm về quán nào cứ cmt mình sẽ update thêm nhé

Đăng nhận xét

0 Nhận xét