Vấp ổ gà thì đừng nói sao họa mi tắt thở nhéVấp ổ gà thì đừng nói sao họa mi tắt thở nhé

Haizz chuẩn bị mất việc + bị mời lên phường uống nước chè + bay mất bà tháng lương :3 ngu đéo độ được , khổ làm shipper đường xá nắng nôi 40% phải làm sao cho người khác thương chứ làm vậy thì toi... Lại có giấy triệu tập và kèm vs tờ giấy quyêm định cho thôi việc


Giao hàng nhanh, giao hàng với tốc độ siêu bàn thờ, bụp xoè các kiểu con đà điểu

Đăng nhận xét

0 Nhận xét